EKO 625 Temel Ekonometri

Bu dersin amacı, öğrencileri ekonometri ile tanıştırmak ve uygulamalı örnekler üzerinden ilerleyerek temel ekonometri bilgisini öğrencilere kazandırmaktır.

Ders İzlencesi Önceki Yıllara Ait Sınavlar